Vilkår & Betingelser

Vilkår og Betingelser

Vilkår & Betingelser

 

Velkommen til ledparty.dk. Hvis du besøger eller shoppe på ledparty.dk, accepterer du disse betingelser. Læs dem omhyggeligt.

Gennemgang og kommentarer

Besøgende må tilføje anmeldelser, kommentarer, billeder og andet indhold; send e-postkort og anden kommunikation; og sende forslag, ideer, kommentarer, spørgsmål, og anden information, så længe indholdet ikke er ulovligt, pornografisk, truende, ærekrænkende, krænkende for privatlivets fred, overtræder andres rettigheder, eller på anden måde skadelige for tredje person eller gruppe, og ikke består af eller indeholder software virus, politisk propaganda eller kommerciel reklame, kædebreve, masseforsendelser, eller nogen form for "spam". Du må ikke bruge falsk e-mail adresse, udgive dig for en person eller enhed, eller på anden måde vildlede med hensyn til oprindelsen af ​​et kort eller andet indhold. ledparty.dk forbeholder sig retten (men ikke pligten) til at fjerne eller rette sådant indhold, men vi fører ikke regelmæssig kontrol af ovennævnte materiale.

 

Hvis du indtaster eller sender materiale, og medmindre vi angiver andet, giver du ledparty.dk en ikke-eksklusiv, royalty-fri, vedvarende, uopsigelig, og fuld-ret til at bruge, gengive, ændre, tilpasse, publicere, oversætte, skabe afledte værker fra, og vise dette indhold over hele verden på et vilkårligt media. Du giver ledparty.dk og underlicens retten til at bruge det navn, som du sender i forbindelse med et sådant indhold, hvis de vælger. Du erklærer og garanterer, at du ejer eller på anden måde kontrollerer alle rettighederne til det indhold du videregiver; at indholdet er præcist; at brugen af ​​indholdet fra dig ikke overtræder dette og ikke vil forvolde skade til nogen person eller enhed;. Ledparty.dk har ret, men ikke pligt til at overvåge, rette eller fjerne enhver aktivitet eller indhold. Ledparty.dk påtager sig intet ansvar og påtager sig intet ansvar for materiale indsendt af dig eller en tredjepart.

Ophavsret og patenter

Alt indhold på dette site, så som tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder og lydklip, digitale downloads, data, og software, tilhører ledparty.dk eller leverandører og er beskyttet af internationale love om ophavsret . Brugen af ​​enhver ledparty.dk varemærke eller servicemærke uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

Bestil accept

Bemærk, at der kan være visse ordrer, vi ikke kan acceptere og må aflyse. Ledparty.dk forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at annullere en ordre eller anden grund. Nogle situationer, der kan resultere i din ordre blive annulleret omfatte begrænsninger af de disponible mængder for køb, unøjagtigheder eller fejl i produktet eller prisoplysninger, eller problemer, som vores kredit-og bedrageri unddragelse afdeling. Vi kan også kræve yderligere kontrol eller oplysninger, før du accepterer vilkårlig rækkefølge. Vi vil kontakte dig, hvis alle eller en del af din ordre er annulleret, eller hvis yderligere oplysninger er forpligtet til at acceptere din bestilling.

 

2016 © ledparty.dk